Narastająca konieczność stałego rozszerzania zakresu usług chirurgicznych doprowadziła do powstania Prywatnej Kliniki Chirurgii Plastycznej, Ogólnej i Naczyniowej ALEKSANDRA  w 2003 roku - przeniesionej w 2007 roku do nowej komfortowej siedziby przy ul. Rymarskiej 32AB we Wrocławiu.